Bert Stoffers

Workshop

Arduino. Een cross-over project

Bert Stoffers
Drenthe College

“Het project “Arduino” is een cross-over project voor studenten van 4 verschillende technische opleidingen van het Drenthe College en twee studenten van de hbo-opleiding Informatica van NHL/Stenden. Het project is een pilot voor een enthousiaste groep docenten Techniek die meer willen samenwerken met andere opleidingen, in elkaars keuken kijken en van elkaar leren. Een belangrijk leerdoel is het stimuleren van de creativiteit met behulp van ‘design thinking’.
Twee multidisciplinaire scrumteams streden tegen elkaar voor het beste product, dat een oplossing biedt voor een (maatschappelijk) probleem. Een deskundige jury beoordeelde de resultaten.
De bevindingen willen we graag delen met geïnteresseerden en tips en nieuwe ideeën opdoen.”