Ronald van Dijk

Workshop

Afstudeertafels bij HBO-ICT@Hanze

Ronald van Dijk en Johan Blok
Hanzehogeschool Groningen

“Vanaf september 2019 gaat het afstuderen van HBO-ICT@Hanze via zogenaamde afstudeerstafels. Deze zijn georganiseerd rond de kennisthema’s die de opleiding samen met haar lectoraat heeft gedefinieerd.
Aan een tafel zijn docenten verbonden (de tafelvoorzitters) die specifieke expertise hebben op het betreffende thema van de tafel. Verder zitten er studenten aan de tafel die (individueel) afstuderen op een onderwerp dat past binnen het thema. HBO-ICT laat werkvelddeskundigen plaatsnemen aan de tafels en geeft ze een rol in het beoordelingsproces.
Het vaststellen van het examenresultaat gaat aan de hand van het protocol afstuderen (Andriessen, 2017). In dit praatje willen we onze beoordelingssystematiek delen en bespreken met geïnteresseerden”