Pascal van den Bosch

Lezing

Stepik in het programmeeronderwijs

Pascal van den Bosch
Haagse Hogeschool

“- korte uitleg Stepik
– hoe is het onderwijskundig ingezet?
– de resultaten van Stepik en het tentamen
– de conclusies van het statistische onderzoek”