Esther van der Stappen

NIOC Talk

De Stage-App voor Online Stagebegeleiding

Esther van der Stappen
Hogeschool Utrecht

In ICT-opleidingen in het hbo leren alle studenten op enig moment in hun toekomstige beroepspraktijk, meestal in de vorm van een stage. Goede begeleiding van stages is cruciaal voor het succes ervan. De begeleidingstijd die docenten in het hbo krijgen om stagiairs te begeleiden is echter vaak zeer beperkt. Om de kwaliteit van de stagebegeleiding te verhogen, is het nodig de begeleidingstijd zo goed mogelijk te benutten. Met de Stage-App bieden we bij de HU studenten learning analytics, automatische feedback en data-gedreven reflectiemogelijkheden. Ook kan de student de online begeleiding inhoudelijk sturen door (op eigen initiatief) data te delen met de docent. In deze presentatie vertellen we over onze ervaringen met de Stage-App.