Maya Sappelli

NIOC Talk

Praktische Predictie

Maya Sappelli
HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Machine Learning krijgt een steeds grotere rol in onze samenleving. In het project Praktische Predictie werken HBO Fysiotherapie, HBO ICT en de Radboud Universiteit samen rondom het automatisch voorspellen van het verwachte verloop van rugklachten bij nieuwe patiënten. Hierbij ondersteunen we fysiotherapeuten met het vroegtijdig detecteren of rugklachten chronisch gaan worden. Het project behelst het hele traject: van het verzamelen van data met een handige app, tot het analyseren van deze data, het trainen van het voorspellingsmodel en het teruggeven van de voorspelling aan de fysiotherapeut.