Jurrien Bijhold

Workshop

Mixed Reality met de Hololens als broedplaats voor nieuwe IC

Jurrien Bijhold
Hogeschool Leiden

De Hololens van Microsoft is een bril waarmee virtuele werkelijk in de vorm va hologrammen in de echte wereld geplaatst en bekeken kan worden. Met deze bril kan het de gebruiker makkelijker worden gemaakt om bijzondere kennis en vaardigheden van meerdere mensen in te zetten op bijzondere locaties en tijdstippen. In deze workshop wordt de deelnemer meegenomen in een sporenonderzoek op een nagebootste “plaats des misdrijfs” om kennis te maken met de problemen van de toekomst en de mogelijkheden van de Hololens in combinatie met nieuwe vormen van ICT zoals interactietechnologie, beeld en spraakherkenning, serious gaming, patroonherkenning, redeneren en beslissen met de hulp van kennisbanken, en blockchains voor de beveiliging en distributie van informatie.