Jeroen Pijpker

NIOC Talk

Op reis met nieuw projectonderwijs – Agile in Education

Jeroen Pijpker
NHL Hogeschool

“Voor het uitvoeren van projecten maken we al jaren gebruik van Agile methodieken. Waarom niet voor het organiseren van ons onderwijs? Dus Agile in Education.

De opleiding informatica van NHL Stenden is bezig om dit als pilot te implementeren bij het projectonderwijs. Dus Agile in Education toepassen voor het projectonderwijs.

We hopen hiermee de studenten en projectresultaat centraal te stellen in plaats van proces en documentatie.”