Wouter Bergmann Tiest

Workshop

Hardware inzetten bij cursorisch onderwijs

Wouter Bergmann Tiest
Hogeschool Rotterdam

Het gebruik van hardware zoals single-board computers (bijv. Raspberry Pi) beperkt zich vaak tot projectonderwijs. Echter, ook in cursorisch onderwijs kan het werken met hardware bijdragen aan meer inzicht in de stof. Door het geleerde direct toe te passen op bijvoorbeeld een single-board computer en de daarop aangesloten schakelaars, LEDs, keypads en displays, is de werking direct duidelijk, wordt een hogere relevantie van de stof ervaren en beklijft deze beter. In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met een paar voorbeelden van het gebruik van hardware in de les, en willen we ervaringen hierover uitwisselen.