Symen van der Zee

Workshop

Toolbox Gender include IT

Symen van der Zee
Saxion Hogescholen

Tijdens deze workshop worden de uitkomsten van het onderzoek Gender include IT gepresenteerd. In dat onderzoek is gekeken naar factoren die samenhangen met het vertrek van vrouwen uit de ICT en wat opleidingen en bedrijfsleven kunnen doen om dat zo veel mogelijk te voorkomen. Het onderzoek heeft geresulteerd in een toolbox, waarin verschillende interventies voor het onderwijs en bedrijfsleven zijn opgenomen. Tijdens deze interactieve workshop krijgen de deelnemers de gelegenheid om deze tools te verkennen en er zelf mee aan de slag te gaan. Daarnaast is er ruimte om suggesties en ervaringen uit te wisselen om genderinclusie in de ICT-opleiding te vergroten.