Jan Nauta

Workshop

Inclusief en flexibel afstuderen bij HBO-ICT in Zwolle

Jan Nauta
Hogeschool Windesheim

Bij de opleiding HBO-ICT in Zwolle willen we alle studenten een kans bieden de reflectie op hun praktijkopdrachten goed over het voetlicht te brengen zodat een faire beoordeling mogelijk is. In een experiment is samen met studenten, docenten, management en examencommissieleden gezocht naar werkvormen om zo’n faire beoordeling mogelijk te maken. Door bestaande toetsvormen op een nieuwe manier in te zetten werkten we aan de flexibilisering van toetsing van praktijkopdrachten. In deze presentatie laten we zien met welke concrete werkvormen we aan de slag zijn gegaan en hoe het onderzoeks- en implementatietraject is verlopen. Onze ervaringen bieden handvatten om zelf aan de slag te gaan zodat meer inclusief onderwijs kan worden gerealiseerd.