Gert van Hardeveld

NIOC Talk

Lucter et Emergo

Gert van Hardeveld
Hogeschool Utrecht

Hoe betrek je studenten echt bij het onderwijs en hoe zorg je dat ze zich 100% gaan inzetten om te leren. Van straffen en belonen, het inzetten van activerende vormen van onderwijs tot flipping the classroom. The hoily grail leek er niet tussen te zitten. Toch ontdekte ik 3 jaar geleden een heel nieuwe vorm van onderwijs die achteraf zo logisch is. In deze talk neem ik je mee met mijn worsteling naar het echt activeren en betrekken van studenten in onderwijs. Stel zelf vast of de holy grail er tussen zit.