Peter Mazereeuw

Workshop

Duurzaam programmeren, wat is dat?

Peter Mazereeuw
Hogeschool Rotterdam

“Bij duurzaamheid van IT systemen wordt veelal gesproken over het energiegebruik van de hardware. Bijvoorbeeld hoe ‘zuinig’ een datacenter is, of dat het gevoed wordt door zonne-energie. Echter, ook de software speelt een rol bij de duurzaamheid van een systeem en in sommige situaties is dat zelfs essentieel voor de werking ervan. In de workshop bespreken we de effecten van duurzaam en niet-duurzaam programmeren en gaan we in op hoe je dit kunt toepassen in de programmeerlessen. Je gaat ook zelf aan de slag met het meten van de “duurzaamheid” van je eigen code. Hiervoor gebruiken we een tool die je ook in je eigen lessen kunt gebruiken voor challenges en/of beoordelingen etc. “