Thea van der Geest

Workshop

Opleiden tot inclusieve ICT-professionals

Thea van der Geest
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

ICT-producten, -toepassingen en tools horen toegankelijk (accessible) te zijn voor iedereen, inclusief mensen met beperkingen. Recente wetgeving brengt met zich mee dat ontwerpers en ontwikkelaars moeten kunnen aantonen dat ze toegankelijke ICT opleveren. Stichting Accessibility inventariseert op welke manier (werkvormen en leermaterialen) nu aandacht besteed wordt aan inclusieve ICT. Met steun van de Stichting delen en ontwikkelen we materialen en onderwijs, bijvoorbeeld om awareness te vergroten of wettelijke standaarden te leren kennen en toepassen. Wil je in je onderwijs (meer) aandacht besteden aan toegankelijkheid? Heb je goede ideeën, ervaringen of materialen? Laten we samen de ínclusieve ICT-professional van de toekomst opleiden.