Willem Brouwer

Workshop

Afstuderen bij HBO-ICT HvA en uitwisseling met andere HBO-ICT opleidingen

Willem Brouwer
Hogeschool van Amsterdam HBO-ICT

“Wanneer heeft een ict hbo-student het eindniveau bereikt? We hebben een kwantitatieve analyse van de afstudeerresultaten gemaakt over de de afgelopen jaren.
Welke trends en resultaten zijn er en er is aandacht voor veranderingen in de beoordelingssystematiek en wat deze voor gevolgen heeft.
Deze workshop is een uitbreiding/vervolg op het kijkje in de keuken van hbo-i van november 2018 in Amsterdam.
Ook is er validatie en afstemming met andere hogescholen. Ter illustratie wordt het project ‘Meekijken bij elkaars afstuderen’ van de hbo-i stichting nader toegelicht en welke conclusies daaruit te trekken zijn.”