Harrie Passier

Lezing

SERF: een gestructureerde opgavenbank voor OO opgaven

Harrie Passier
Open Universiteit

“SERF is een open en online opgavenbank voor programmeeronderwijs in Java. De opgavenbank is voor studenten en docenten goed doorzoekbaar. Meerdere didactische aanpakken, zoals Objects-First of Objects-Late, worden ondersteund. De opgaven zijn dus niet in een vaste volgorde gerangschikt. In plaats daarvan zijn de opgaven op een precieze manier voorzien van voorkennisinformatie. Hiervoor gebruiken we een voorkennisgraaf. Studenten kunnen de bank doorzoeken, opgaven selecteren, maken, insturen en krijgen vervolgens feedback. Docenten kunnen opgaven toevoegen en voorzien van voorkenniseisen en informatie voor feedback.
In de presentatie gaan we in op de kennisgraaf, het gebruik van de bank door studenten en docenten en we geven een demo. Andere instellingen nodigen we uit om eigen opgaven in “