Marcella Veldthuis

NIOC Talk

Watch me now!

Marcella Veldthuis en Niek van den Bos
Haagse Hogeschool

“Studenten HBO-ICT deeltijd van de Haagse Hogeschool starten hun vierde jaar met het semester Research on Trends in Technology. Studenten leren hoe ze een onderzoek uitvoeren aan de hand van een zelf te programmeren prototype. Het prototype is een applicatie voor een smartwatch die GGZ-cliënten met verward gedrag in staat stelt om zich vaker en veilig buiten het terrein van de instelling te begeven.

Onder begeleiding van de docent (neerlandica) bouwen studenten Software Engineering een applicatie die aan de ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen van opdrachtgever, eindgebruikers én docent voldoet. Deze presentatie geeft zowel in inhoud als vorm een beeld van de manier van werken tijdens het semester: docent en student doen het sámen.”