Organisatie

De organisatie van NIOC 2015 is in volle gang. De commissie is al geruime tijd hard aan het werk om het congres op 23 en 24 april 2015 tot een groot succes te maken. We stellen de organisatie graag aan u voor. 

ACT & ICT

Te beginnen met de partij die de organisatie dit keer op zich heeft genomen: Saxion Hogeschool te Enschede. We vroegen Jan Wolters, directeur van de Academie Creatieve Technologie (ACT) waarom zijn academie het congres graag wilde organiseren en wat zijn visie is op het thema 'Creativiteit & ICT': 

"ICT is grensoverschrijdend. Veiligheid, duurzaamheid, zorg, onderwijs: in bijna alles wat we doen kunnen we niet om creatieve inzet van ICT heen. We zijn (of maken onszelf) afhankelijk van ICT. 

Mondiale problemen zijn tegenwoordig zonder ICT bijna niet meer op te lossen. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor het ICT onderwijs. Want wij moeten samen de ICT-ers van de toekomst opleiden. Daarin wordt de verbinding tussen ICT-onderwijs en andere opleidingen steeds belangrijker, want ook die andere opleidingen kunnen tegenwoordig niet meer zonder ICT. 

Ontmoet vakgenoten op NIOC 2015

Verbinding staat wat ons betreft centraal op NIOC 2015. Verbinding van het vakgebied met andere domeinen, maar zeker ook de verbinding van vakgenoten uit alle lagen van het onderwijs met hun collega's. Want er is ontzettend veel van elkaar te leren om op die manier samen het ICT-onderwijs naar een nog hoger plan te tillen."

Projectgroep

De projectgroep is de centrale organisatie van NIOC 2015 en vormt de schakel tussen de praktische organisatie en de programmaraad. De leden (aangevuld met de leden van de programmaraad):  

Hans Frederik
NIOC

Erik Veldhuis
Saxion, projectleider

Annemieke Koster
Saxion, communicatie

Programmaraad

Willem Prakken
Saxion, voorzitter
Henk van Leeuwen
NIOC

De programmaraad stelt het programma voor beide congresdagen samen. Onder de werkzaamheden van de programmaraad valt bijvoorbeeld het benaderen van keynote sprekers en het in samenspraak met de programmacommissies beoordelen van ingezonden voorstellen voor bijdragen. De programmaraad overlegt regelmatig met de programmacommissies, die op hun beurt input voor het programma leveren vanuit de sector die zij vertegenwoordigen. 

Programmacommissies

Een overzicht van de diverse programmacommissies en hun voorzitters:

  • VO: Jos Tolboom (SLO)  
  • MBO: Harry Brink (Graafschap College)
  • HBO: Alma Schaafstal (Windesheim)
  • WO: Johan Jeuring (Universiteit Utrecht)
  • Bedrijven & Overheid: Arjan van Dijk (NGI)

Heeft u een vraag aan de organisatie of de programmaraad? Neem dan contact met ons op.