Internationale Keynote

David Malan is professor van de cursus Computer science 50 aan de prestigieuze Harvard University. CS50 is met 800 studenten en meer dan 100 medewerkers de grootste cursus aan Harvard. Ook de in het curricculum georganiseerde hackatons zijn erg populair en trekken iedere editie meer dan 2000 deelnemers aan.

Bij de organisatie van een vak met een dergelijke omvang komt behoorlijk wat kijken. Uniek aan Malans aanpak is dat hij veel studentassistenten inschakelt voor de cursus, waardoor het een echte cursus voor en door studenten wordt.

Een inspiratiebron voor vernieuwing van het programmeeronderwijs

Malans aanpak heeft instroom van nieuwe studenten informatica fors laten groeien op Harvard. Daarnaast is hij erin geslaagd met een innovatief en interessant programma een zeer diverse groep studenten te interesseren voor ICT. Maar liefst 35% van zijn studenten is vrouw, en veel internationale studenten melden zich aan voor de cursus.

Het lesprogramma van CS50 is integraal beschikbaar als OpenCourseWare, en wordt daarom veelvuldig op hogescholen en universiteiten over de hele wereld gebruikt in het onderwijsprogramma.

De organisatie van NIOC 2015 is er bijzonder trots op dat David Malan speciaal vanuit de Verenigde Staten overvliegt om een bijdrage te leveren als keynote spreker. We denken dat Malan ons kan inspireren met zijn vernieuwende visie op verandering en groei in ICT-onderwijs. Onderstaand een video van één van zijn masterclasses, om u alvast te kunnen verheugen op zijn bijdrage als keynote: