Creativiteit & ICT

ICT biedt ongekende mogelijkheden. Het stelt ons in staat om op afstand kennis over te dragen, maar ook om interactieve tools te integreren in dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Creatief en slim gebruik van ICT zorgt voor nieuwe samenwerkingen. Want ICT is allang niet meer alleen het domein van programmeurs die zorgen dat alle computers in een kantoortuin functioneren. ICT gaat verder, veel verder. Het vakgebied zoekt én vindt nieuwe terreinen waar haar kennis van toegevoegde waarde is. Ook in het onderwijs.

Tijdens NIOC 2015 staat de creativiteit van het vakgebied ICT in relatie tot het onderwijs centraal. Welke impact hebben ontwikkelingen in maatschappij en ICT op kennisinstellingen? Hoe kunnen we ons onderwijssysteem zo inrichten dat we bijdragen aan de technologische ontwikkelingen van morgen? En hoe kunnen we ICT inzetten voor nieuwe werkvormen, wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van slimme concepten? Om antwoord te geven is inzicht nodig; inzicht en interesse in de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. En een creatieve mindset. Aan de basis van dat alles staat onderwijs. Want wij leiden de visionairs, kunstenaars, programmeurs en ondernemers van de toekomst op. Hun wortels liggen in ICT.

Subthema 1. Kunst & Creatie

Creativiteit en ICT gaan soms wel heel letterlijk samen. Steeds meer kunstenaars gebruiken ICT-toepassingen bij het ontwikkelen van hun werken. Of het nu om 3D printing, algoritmes of andere inventieve toepassingen van ICT gaat: kunst kan al heel lang niet meer zonder ICT. Niet verwonderlijk, gezien het feit dat 's werelds grootste kunstenaars veelal echte homo universalis waren: Bach was bijvoorbeeld naast componist begenadigd wiskundige en in Eschers werken zijn ook veel algoritmische elementen terug te vinden. Is dat toeval?

Subthema 2. Visie & Verandering

De samenleving is continu aan veranderingen onderhevig. Dat heeft invloed op de manier waarop wij leren en werken. Deze veranderingen worden veelal gestuurd door technologische vooruitgang. Welke invloed heeft ICT op de samenleving? En hebben deze invloeden hun weerslag op het banenperspectief van studenten?

Subthema 3. Trends: de hype voorbij?

Startups brengen talloze interessante gadgets op de markt. Robots slagen tegenwoordig voor de Turingtest en analyse van Big Data helpt ons moeilijke vraagstukken op te lossen en het alledaagse leven een stukje simpeler te maken. Welke ontwikkelingen zijn snel vervliegende hypes, en welke ontwikkelingen zijn blijvend? In diverse sessies zal worden gepoogd een antwoord te vinden op deze vragen.

Subthema 4: Leren in perspectief

Veranderingen volgen elkaar snel op in het ICT-onderwijs. Online leren ontwikkelt zich in razend tempo. Van taalcursussen tot leren programmeren en colleges filosofie: het is allemaal online beschikbaar, en vaak nog gratis ook. Door slimme toepassing van ICT worden deze systemen dusdanig geoptimaliseerd dat de student het gevoel heeft persoonlijke aandacht te krijgen. Ook als dat eigenlijk niet zo is.

Welke impact heeft deze toename van co-creatie, digital learning en gamification op ons onderwijssysteem? Moet het onderwijs deze ontwikkelingen bevechten of juist omarmen? Door middel van presentaties, voorbeeldcases en best practices bieden wij u handvatten om de huidige ontwikkelingen te beschouwen.