Cyber security

Wie aan cyber security denkt, denkt aan Sten Kalenda. Hij heeft jarenlange ervaring opgebouwd in dit domein, en heeft zo menig cyberaanval weten te voorkomen. Hij heeft onder andere bij Pink Roccade en later via zijn eigen bedrijf TrustAlert (opgegaan in Elephant Security) veel bedrijven en organisaties geholpen bij het opsporen van cybercriminelen.

Als je weet hoe een hacker denkt, weet je ook hoe je moet voorkomen dat ze inbreken

Kalenda is een zogenaamde 'ethische hacker', wat inhoudt dat hij zijn kennis en kunde van het hacken van informatiesystemen en netwerken niet voor zijn eigen gewin inzet, maar, op verzoek van opdrachtgevers, voor het verbeteren van de veiligheid van overheid, burgers en bedrijven.

Het belang van goede beveiliging

Sten Kalenda zal op NIOC 2015 demonstreren hoe groot het belang van goede beveiliging van informatiesystemen en netwerken is. Kalenda showt ons stap voor stap hoe een hack verloopt. Hij heeft diverse computers en een eigen netwerk bij zich waarmee hij laat zien hoe een hacker te werk kan gaan en wat er moet gebeuren om een hack te voorkomen.

Niet alleen zakelijk, ook privé is goede beveiliging van cruciaal belang. Wie zijn of haar computer en netwerk niet goed beveiligt loopt een zeer vergroot risico op cyberaanvallen. Hackers kunnen soms in een paar minuten tijd inbreken in systemen en daarmee belangrijke gegevens achterhalen en veel chaos veroorzaken. We leren van Kalenda wat de gevaren zijn van slechte beveiliging, en hoe we ons kunnen wapenen tegen hackers.