Een filosofische kijk op informatica

Bas Haring is bijzonder hoogleraar aan Universiteit Leiden waar hij de leerstoel publiek begrip van wetenschap bekleedt. Hij is initiator van en verantwoordelijk voor het masterprogramma Media Technology, waarin informatica en kunsten samenwerken. De bedoeling van de leerstoel is de wetenschap toegankelijker te maken voor het grote publiek, en discussies aan te zwengelen met collega-wetenschappers.

Wetenschap komt in de regel neer op het zeer nauwgezet in kaart brengen van kleine ingekaderde vakgebieden. Maar in zeer snel veranderende wetenschapsgebieden – zoals de informatica – loopt men het risico dat het vakgebied niet meer relevant is als wetenschappelijk onderzoek afgerond is. Daarom hebben het Leidse informaticainstituut en de Leidse Faculteit der Kunsten de handen in een geslagen om een een masteropleiding te starten die als doel heeft speels, onbevooroordeeld en creatief onderzoek te doen in de informatica. 

Mijn ambitie is om mensen te laten zien dat je op andere manieren tegen zaken aan kunt kijken

Naast zijn universitaire werkzaamheden is Haring vaak als filosoof te gast in televisieprogramma's en schrijft hij boeken en columns. Als 'Volksfilosoof' geeft hij op een frisse en toegankelijke manier uitleg over wetenschappelijke en filosofische onderwerpen. 

Filosofie & ICT

Bas Haring zal ons als keynote op NIOC 2015 meevoeren in zijn denken over informatica. Als 'volksfilosoof' kijkt hij op een eigen manier naar wat er gebeurt binnen het vakgebied en wat dit betekent voor de emancipatie van mensen in hun dagelijks leven. Het thema 'Creativiteit & ICT' leidt tot een andere manier van denken over wat ICT is en mogelijk maakt. Tegelijk is er een spanning tussen ICT en creativiteit. Dat maakt 'Creativiteit & ICT' tot een intrigerend duo.