Afstudeerprocessen

Vergelijking van het afstudeerproces bij zeven HBO ICT- opleidingen in Nederland

Borging van het eindniveau en externe validering van examenkwaliteit zijn belangrijke thema’s voor HBO-opleidingen. De “expertgroep Protocol”, onder leiding van Daan Andriessen, heeft hiertoe in opdracht van de vereniging Hogescholen een aantal aanbevelingen gedaan (“Beoordelen is mensenwerk”). Binnen het HBO-I heeft dit aanleiding gegeven om een themagroep op te richten die de afstudeer(beoordelings)processen binnen zeven hogescholen vergelijkt en daaruit best practices afleidt, met als doel verdere borging van het eindniveau en zorg voor voldoende externe validatie. Op termijn zal mogelijk verdere onderlinge afstemming plaatsvinden. Bevindingen worden gepresenteerd en ervaringen zullen worden gedeeld.