Animated Youngsters (Extended)

Animated Youngsters is een leertraject rondom gaming en gamecultuur voor een selectie jongeren van 14 tot 18 jaar. Vanaf februari 2015 verdiept het jonge collectief zich gedurende zes maanden in de gamewereld en gamecultuur. De Animated Youngsters worden met een zo breed mogelijk spectrum van de gamewereld in aanraking gebracht. Onder begeleiding werkt men aan een eigen game of een gameconcept. Wij zien deze jonge generatie als voorloper in de manier waarop zij omgaan met internet, gaming en social media, en willen deze generatie volgen in hun ontwikkeling binnen deze specifieke richting.

Tijdens de presentatie ga ik in op de eerste resultaten van het lopende project en werp ik een blik op de toekomst, waarin we dit project voor het voortgezet onderwijs toegankelijk gaan maken.