Applab 010

AppLab010 is een open leeromgeving, een creatieve broedplaats, waar studenten, docenten en onderzoekers, samen met stakeholders in de stad Rotterdam innovatieve, digitale toepassingen ontwikkelen, die maatschappelijke uitdagingen in de Stad, Haven en Zorg aanpakken. Het doel van het AppLab is dus niet alleen betekenisvolle, baanbrekende toepassingen te ontwikkelen, maar vooral om studenten voor te bereiden op de 21ste eeuw. AppLab traint hiermee een nieuwe generatie studenten, die diverse standpunten herkennen en benutten, een open en ondernemende houding hebben, en weerbarstige vraagstukken omarmen. Deze bijdrage gaat dieper in op de leerervaringen en illustreert de waarde voor de verschillende betrokkenen.