Architectuur in het Onderwijs

Een mix van business en infrastructuur in het eerste jaar

IT-Architectuur en “architectuurdenken” is voor een beginnende ICT-student nogal complex en abstract. Het is voor de meeste mensen lastig om er zich iets bij voor te stellen. Vandaar dat we binnen HBO-ICT hebben gekozen voor een meer “hands-on” aanpak waarbij de link tussen complexe architectuurmodellen en de ICT-werkelijkheid zo direct mogelijk wordt gelegd.

De ontwikkelde module kent 4 parallel aan elkaar lopende onderwerpen, te weten business modellen/IT -architectuur, webdevelopment, databases en webtechnologie.

In deze sessie willen we graag ons ontwerp en onze ervaringen delen met collega’s uit het werkveld.