Brein-computer interfaces

In onderwijs zijn monodisciplines nog steeds de standaard. In dit praatje delen we onze ervaringen met ons eigen multidisciplinaire vak over brein-computer interfaces. In het eerste deel zal worden uitgelegd wat brein-computer interfaces zijn, waar je ze voor kunt gebruiken en hoe ze werken, met nadruk op het multidisciplinaire aspect. Vervolgens zullen we ingaan in de opzet van het vak en hoe wij, ondanks het multidisciplinaire, toch de kwaliteit hebben kunnen waarborgen. Ook zullen we het hebben over de integratie met de rest van het onderwijs. Tot slot is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en discussie.