Buiten de comfort zone

In 2014 hebben bij Technische Informatica twee projecten ‘gedraaid’ die zich afspeelden in de context van de gezondheidszorg en domotica. Een tweedejaars project leverde een ‘slim’ huis met behulp van o.a. Raspbery-Pi. Een derdejaars project een simulatie-game.

De projecten gebruikten casuïstiek uit de praktijk, aangevuld met opdrachtgevers en sprekers uit die praktijk. Voor studenten geen bekend domein. De studenten gingen verder dan alleen de technische problematiek. Ze plaatsten zich buiten hun comfortzone door zich in te leven in cliënten met bijvoorbeeld psychische en/of lichamelijke klachten.

Een must voor de student van nu: stap buiten het bekende! Ook een must voor ons?