Combisessie Cybersecurity

Deel 1: Loopbaanperspectieven voor cybersecurity

In de huidige informatiemaatschappij wordt het steeds belangrijker dat iedere organisatie zorgvuldig omgaat met informatie. Organisaties moeten steeds meer informatie beschermen tegen een steeds complexer dreigingsbeeld. Hiervoor zijn goed opgeleide en ervaren informatiebeveiligers nodig. In een publiek private samenwerking met de rijksoverheid, grootbanken, multinationale industrie, telecom en accountancy ontwikkelt de beroepsvereniging Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB), een op de praktijk gebaseerde overzichtelijke en transparante kwalificatie voor mbo-, hbo- en wo-niveau. Het European e-Competence Framework e-CF, vanaf 2015 de Europese standaard voor de ICT sector, is gekozen als basis hiervoor. 

Deel 2: Cybersecurity Centre MRA

Eind vorig jaar hebben een aantal ICT bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Amsterdam met elkaar gesproken over de veranderingen in de informatiemaatschappij. Het onvoldoende beveiligen van informatiesystemen en netwerken kan voor bedrijven en instellingen vergaande gevolgen hebben. Mede op basis van deze gesprekken heeft het consortium geconcludeerd dat ze een gemeenschappelijke ambitie hebben ten aanzien van het opleiden van security specialisten zowel op mbo als op hbo niveau. Als gezamenlijke ambitie wil het consortium de komende jaren werken aan het adequaat opleiding van ICT-security professionals zowel op mbo- als hboniveau, met een actieve en sturende rol vanuit het Cybersecurity Centre MRA.