De software-engineer als kunstenaar

Veel mensen zijn de mening toegedaan dat computers programmeren en kunst maken twee uitersten van een spectrum bepalen. Programmacode schrijven is droog, wiskundig en abstract; het maken van kunst is fijn, creatief en vrij. Aan de hand van voorbeelden uit de kunst en uit de computer-technologie zal in deze presentatie een lans worden gebroken voor de gedachte dat de verschillen tussen deze twee domeinen helemaal niet zo groot zijn. Er zijn juist veel overeenkomsten tussen deze twee; en het zijn deze overeenkomsten die ons verrassende dingen vertellen over hoe we met onze computertechniek om zouden kunnen gaan.