Differentiatie en Self Efficacy

Gedifferentieerde klasindeling en het effect op Self Efficacy van eerstejaars informatica studenten

De programmeervoorkennis van instromende studenten bij Nederlandse Informatica hbo opleidingen varieert van studenten met geen, enige en veel programmeervoorkennis. Bij de meeste Informatica opleidingen zitten de studenten in heterogene klassen. Om bij te dragen aan de specifieke leerbehoefte van de diverse instroomniveaus is de opleiding Informatica van de Hogeschool Rotterdam in 2013-2014 gestart met gedifferentieerde klasindeling op basis van programmeervoorkennis. Voor de monitoring hiervan is gekozen om aan de hand van de ‘Computer Programming Self Efficacy Scale’ te zien of dit zou bijdragen aan de self efficacy in relatie tot het leren programmeren van de studenten.