Een mastercursus over software security

Van contactonderijs naar afstandonderwijs

Deze bijdrage omtrent software security bestaat uit drie componenten. Als eerste een bespiegelende component, waarin de groeiende aandacht voor security wordt geschetst en de noodzaak om aandacht hieraan te besteden in het informaticaonderwijs. Als tweede een didactische component, waarin getoond wordt hoe een mastercursus over software security aan de Radboud Universiteit is omgevormd tot een cursus voor afstandonderwijs aan de Open Universiteit. Daarin komen de verschillende didactische werkvormen aan de orde, alsmede ervaringen met de cursusontwikkeling, -exploitatie en -evaluatie. Als derde een vakinhoudelijke component, waarin de inhoud van de software security cursus wordt toegelicht met daarbij praktische en theoretische aspecten.