Eerst aansteken, dan pas hout op het vuur

Onderzoek in de propedeuse van het ICT-en Media onderwijs

In de HAN propedeuse van de ICT- en Mediaopleidingen proberen we studenten kennis te laten maken met en enthousiast te maken voor praktijkonderzoek. We gebruiken de methodenkaart praktijkonderzoek alsintroductie. Studenten leren eigen vragen te stellen en ervaren hoe het is om die met eigen onderzoek te beantwoorden,waarbij ze verschillende aanpakken combineren. De focus ligt op het aanbrengen van een ervaringsbasis voor onderzoek eerder dan een kennisbasis. We vinden dat die eerste ervaringen met onderzoek persoonlijk, positief en niet al te veel extern gestuurd moeten zijn. Zowel studenten als docenten zijn enthousiast over onze aanpak. In deze bijdrage gaan we in gesprek over onze aanpak en de evaluatie ervan.