Feedback good practices

Eerstejaars HAN informaticastudenten leren programmeren in twee "flipped" propedeusecursussen. Voor elke les krijgen studenten uitleg en instructie door kennisclips en leveren ze uitwerkingen van opdrachten in bij de eigen lesgroep van de docent. Een docent ziet voor de les welke onderdelen studenten al dan niet goed af gaan. In de les zelf gaan docenten in op de gemaakte opdrachten, verdiept deze de uitleg en geeft studenten feedback op hun werk. Wat vinden de eerstejaars ervan om zo feedback te krijgen? En hoe kijken de docenten daar tegenaan? Welke feedback good practices lijken bruikbaar voor de flipped programmeercursussen?