Geflipt leren programmeren op Saxion

In deze sessie vertellen we waarom we zijn begonnen met Flipped Classroom bij het programmeeronderwijs, hoe we het toepassen en wat onze ervaringen zijn.

We kunnen alvast verklappen dat het een verbetering is. We merken dat studenten de stof beter beheersen, er meer met elkaar over discussiëren en het niet meer vreemd vinden om voor een groep hun ideeën en keuzes toe te lichten. Docenten kunnen veel meer dan alleen kennis overdragen. In de workshops komt het aan op het leiden van discussies, individuen of kleine groepen begeleiden en het motiveren van de studenten. De lessen worden gemaakt samen met de studenten, in plaats van door de docent.