Gezamenlijke ontwikkeling van het databasecurriculum

Leden van het HBO-i hebben het idee opgevat om te kijken of en hoe het mogelijk is om met een aantal verschillende hogescholen gezamenlijk onderwijs te ontwikkelen. Delen van het informatica curriculum op alle hogescholen bevatten namelijk dezelfde inhoud. Denk hierbij aan het programmeer- of database-onderwijs. Op verschillende hogescholen wordt nagedacht over de invulling van het onderwijs, het maken van practica, het maken van toetsen etc. De rol van de docent is hierin erg bepalend en vaak ook richtinggevend. Een samenwerking zou er bijvoorbeeld toe kunnen bijdragen dat er verscheidene vormen van onderwijs aangeboden kunnen worden zonder dat dat extra werk vraagt van de individuele docent. Of er zou een toetsbank kunnen ontstaan.