Grootschalige Flipped Programmeerlessen

Om de programmeervaardigheden van Informatica-studenten aan de HAN te vergroten zijn twee jaar geleden twee courses met elk 300 studenten aangeboden in het ‘flipped classroom’ formaat. Theorie en instructie wordt nu thuis op YouTube filmpjes bestudeerd, en het huiswerk wordt vóór de les ingeleverd. Tijdens de les wordt feedback gegeven op het ingeleverde werk, gevolgd door verdiepende uitleg. Studenten waardeerden de nieuwe manier van lesgeven en stopten meer energie in de courses. Docenten waren meer tevreden over het eindniveau. Onze analyses laten zien dat educatieve en Lean principes de ‘flipped’ klas ondersteunen. ICT-ondersteuning van docenten moet wel verbeterd worden.