Het gebruik van instructievideo's bij programmeeronderwijs

De afgelopen jaren is het gebruik van video binnen het onderwijs toegenomen. Verschillende vormen van video worden ingezet, zoals opgenomen hoorcolleges, screencasts en pencasts. De invloed van dit videogebruik op het onderwijs is echter iets wat nog maar recentelijk onderzocht wordt. In deze presentatie bespreken wij ons uitgevoerde onderzoek met betrekking tot het gebruik van instructievideo’s bij programmeeronderwijs in het middelbaar onderwijs.