Het nieuwe examenprogramma informatica havo-vwo in wording

Op dit moment is een vakvernieuwingscommissie informatica havo-vwo bezig het examenprogramma te actualiseren. De commissie onderscheidt voor het vak informatica relevante concepten van die voor de toepassing van informatica relevante contexten. In deze werkgroep bespreken de leiders met de deelnemers welke dat zijn. En in welke mate havo- en vwo-leerlingen concepten en contexten moeten beheersen.