Het ontwerpen en implementeren van concurrent programma's

Concurrency wordt over het algemeen als een lastig onderwerp ervaren. Met alleen creativiteit is het moeilijk een concurrent programma goed werkend te krijgen. Veel studieboeken en cursussen op dit gebied komen ook niet verder dan de syntaxconstructies gevolgd door enkele voorbeelden van gebruik. Hoe een concurrent programma te ontwerpen en welke stappen daarin gevolgd kunnen worden, komt meestal niet aan bod. Binnen de onderzoeksgroep Vakdidactiek Informatica is het onderwerp Concurrency opgepakt. Twee onderdelen zijn momenteel ontwikkeld: een methode voor het ontwerpen van concurrent programma’s waarin sprake is van race conditions, en een didactiek om deze methode over te brengen aan onze studenten in een propedeusecursus.