ICT'ers opleiden voor hun toekomst

Een veranderende maatschappij met onbekende toekomst vraagt om ICT-professionals die daar op voorbereid zijn. Dit is de uitdaging voor opleiders. De landelijke iEXA-examens zijn daarbij een hulmiddel. De basis van de iEXA-examens wordt gevormd door de competenties van het eCompetence Framework (e-CF). Deze competenties vormen de basis voor ICT-functies in het heden, maar zeker ook in de toekomst. In deze bijdrage wordt ingegaan op de rol die iEXA-examens kunnen spelen in het opleiden van toekomstbestendige professionals, maar vooral ook hoe het aansluiten op e-CF ze niet alleen toekomst, maar ook global bestendig maakt. Oftewel professionals in een wereldwijde toekomst.