Onderwijs in onderzoek

Hoe doen we dat, modellen, keuzes en best practices

In de periode tussen september 2014 en februari 2015 heeft een HBO-i werkgroep waarin negen Nederlandse hogescholen vertegenwoordigd waren een inventarisatie gemaakt van verschillende invullingen van onderzoeksleerlijnen. In deze bijdrage presenteren we de resultaten. We gaan in op de interpretaties van onderzoek in het HBO-ict onderwijs, de positie van onderzoek in curricula, de opleidingsorganisatie en opleidingscultuur. We presenteren de keuzes de gemaakt worden, hoe onderzoek in het onderwijs verweven wordt, waar vragen en knelpunten liggen en welke oplossingen daarvoor gevonden worden.