Onderwijs op afstand dichterbij met lesrobots

Aan veel onderwijsinstellingen zijn leerlingen verbonden die door (langdurige) ziekte of geografische barrières niet alle lessen kunnen volgen. De mogelijkheden voor onderwijs op afstand zijn veelal beperkt, omdat deze doorgaans vaste apparatuur vergt die niet in elk lokaal voorhanden is. Het Bonhoeffer College Enschede zet zich in om antwoord te vinden op de vraag hoe de school bij kan dragen aan onderwijs op afstand voor deze leerlingen. Hiertoe worden lesrobots gebruikt. Het Bonhoeffer College is daarmee één van de eerste scholen in Europa. In deze bijdrage zal ik ingaan op de achterliggende visie, de organisatie en ervaring met lesrobots, en plannen voor de toekomst.