Onderwijsvernieuwing

Het vak Informatica als werkplaats voor onderwijsvernieuwing

Het gebruik van nieuwe technologie, zoals ICT, in een organisatie vereist vaak ingrijpende veranderingen in processen en organisatie. Het gebruik van ICT in bestaande kaders en processen levert vaak maar een beperkte meerwaarde op, ook in het onderwijs: de potentie van ICT gaat daar veel verder dan smartboards en tablets met schoolboeken. Voor een ingrijpende vernieuwing is goed inzicht in de mogelijkheden van de technologie nodig, in combinatie met herbezinning op de doelstellingen van de organisatie. Hierbij is het aantrekkelijk om te experimenteren met systematische, stapsgewijze innovatie in een deel van de organisatie. Op basis van ervaringen met dergelijke experimenten, bijvoorbeeld bij ICT in de Wolken in Amsterdam, kan expertise en begeleiding verzorgd worden voor scholen en docenten die een dergelijke vernieuwing willen oppakken.