Open Data, gouden bergen...?

Open data wordt o.a. aangeboden op grond van de “Wet Openbaarheid van Bestuur”. Een steeds vaker gehoord argument is het stimuleren van “economische groei”. Zo schrijft een organisatie waar een student van de HAN afstudeert: “Verscheidene onderzoeken hebben de economische waarde van Open Data geschat op vele tientallen miljarden euro’s in de EU alleen”.

Dit schept de verwachting dat open data tot economische groei zal leiden. Maar is deze aanname wel correct? Wat heeft open data tot nu toe echt opgeleverd? Waar komt die economische groei vandaan? En kan elke organisatie die open data aanbiedt rekenen op economische groei?