Praktijkonderzoek in de ICT beroepsprakijk

Een verkenning met behulp van de methodenkaart praktijkonderzoek.

Hoe innoveren bedrijven in de beroepspraktijk? Welke vormen van onderzoek gebruiken bedrijven en hoe zetten ze die in? Zijn bedrijven daarin heel verschillend, of is diversiteit troef? Deze vragen waren uitgangspunt voor een onderzoek naar onderzoek in de beroepspraktijk. Met behulp van de methodenkaart praktijkonderzoek hebben we een diverse set ict-bedrijven ondervraagd over de verschillende manieren waarop ze onderzoek doen. Dit leidde inzichten in de pragmatiek van onderzoek in de ICT-Praktijk en tot een boekje met bruikbare voorbeelden van praktijkonderzoek voor onze studenten. In deze bijdrage vertellen we over onze aanpak en de resultaten en we presenteren het boekje met voorbeelden.