Programmeren om te leren

Programmeren, je verbeelding vertalen in digitaal artefact, scherpt het brein en traint vele vaardigheden die algemener nuttig zijn. Ik gun het alle kinderen en pleit daarom voor informatica onderwijs op jonge leeftijd, ruim voor vooroordelen allerlei keuzes in de weg zitten. Net zoals we muzikale vorming niet beginnen met Bach en klavecimbel is het wel zaak materialen te gebruiken die aansluiten bij de leermogelijkheden van het kind. In deze voordracht laat ik zien dat grote ideeën met eenvoudig gereedschap onderwezen kunnen worden. Hoewel niet triviaal zoiets in primair onderwijs in te voeren is het haalbaar en gewenst.