Smart Green Campus

De bijdrage van IT aan de duurzaamheid van instellingen voor hoger onderwijs

In het Smart Green Campus model zijn de verschillende vormen waarin ICT bij kan dragen aan een duurzamere organisatie, geïntegreerd. In het model worden nieuwe onderwijsmodellen en slimme manieren om hulpmiddelen te delen in relatie gebracht met gebouwen en transport. Het model is richtinggevend geweest in een discussie van CvB-leden uit het hoger onderwijs met elkaar en met vertegenwoordigers vanuit de overheid en de IT sector om een ambitie te formuleren omtrent verdere verduurzaming van de Nederlandse hoger onderwijs sector . In de sessie zal het Smart Green Campus model toegelicht worden en zal met de deelnemers bekeken worden hoe dit model in de eigen situatie toegepast kan worden.