Smart Vision for UAVs

Het commercieel gebruik van drones in civiele toepassingen, ook wel Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) genoemd, is sterk in opmars. Het NHL Kenniscentrum Computer Vision focust op het toevoegen van meerwaarde door geautomatiseerd, bij voorkeur on-board, intelligent gebruik van computer vision en andere sensoren op UAVs. Binnen het RAAK “Smart Vision for UAVs” project staat de Twirre Architectuur voor UAVs centraal. Hiermee kunnen op kosten effectieve wijze geautomatiseerde UAVs ontwikkeld worden op basis van uitwisselbare commodity componenten. Deze architectuur kon gerealiseerd worden door Computer Vision, Data Analyse, Parallel Computing en Sensor Fusion technologie met elkaar te combineren.