Speels Javascript dat voldoet aan ontwerpprincipes

Zonder creativiteit geen innovatieve ict-systemen. Creativiteit kan ontstaan door principes los te laten. Soms door deze juist te volgen.

Standaardmateriaal op het gebied van de webapplicaties heeft vaak een encyclopedisch karakter. Aan ‘hoe een applicatie te realiseren die voldoet aan softwareprincipes’ wordt nauwelijks aandacht besteed.

We laten zien dat door het gebruik van algemene ontwerpprincipes (zoals abstractie, koppeling en cohesie) en specifieke richtlijnen voor het gebruik van HTML, CSS en Javascript elegante en flexibele code ontwikkeld kan worden. Elegante en flexibele code is hard nodig om er voor te zorgen dat applicaties voortdurend aangepast kunnen worden aan de veranderende eisen in onze veranderde maatschappij.