USB bedrijfssysteem

Systemen in bedrijfsomgeving: Business IT Integration

Dankzij systemen kunnen bedrijven doelmatig functioneren en daardoor (in veel gevallen), ook overleven. Door toepassing van systemen wordt het bedrijfsgebeuren overzichtelijk, toegankelijk, hanteerbaar en regelbaar. Systemen hebben echter ook minpunten, door hun gefixeerde modellering en normering zijn ze minder goed afstembaar op het gevarieerde, beweeglijke bedrijfsgebeuren. Informatici worstelen al jaren met de `Business IT alignment` problematiek. Hun goeroes betwijfelen zelfs of het probleem wel oplosbaar is. Overigens geldt het afstemprobleem in principe voor alle systemen die in bedrijven worden toegepast, niet alleen voor de informatiesystemen. Het is het kernprobleem bij de toepassing van systemen in bedrijven.